De Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) is de oudste beroepsvereniging op dit gebied in Nederland en bestaat sinds 2 november 1968. Zij stelde zich ten doel de ontwikkeling en de toepassing van de manuele therapie volgens de grondslagen van Van der Bijl te bevorderen. In 1969 ontving de vereniging Koninklijke goedkeuring.

 

 

In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘gecertificeerde leden’ en ‘leden’. Gecertificeerde leden voldoen aan alle door de vereniging in haar statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen, alsmede aan de in het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften en andere kwaliteits-documenten genoemde voorwaarden. Zij zijn ook onderworpen aan het klacht- en tuchtreglement van de vereniging en worden regelmatig gevisiteerd. Alleen gecertificeerde leden mogen het wettelijk gedeponeerde merk E.S.® voeren. De overige leden zijn eveneens in staat om manuele therapie toe te passen, doch hebben zich (nog) niet laten certificeren of voldoen niet aan de daaraan gestelde criteria.

 

Heeft u na het lezen van de diverse pagina’s nog vragen of op- of aanmerkingen, vul dan het contactformulier in of klink op het envelopje om een e-mailbericht te sturen.

  

 

 

 

Erik Akkerman, voorzitter

 

Powered by SWATvertising Manuele Therapie | Indicaties | Behandeling | Zoek een therapeut | Kosten | Klachten | Adressen | Nieuws | Opleiding | Contactformulier